Cửa tự động Đại Phong

Công tắc lựa chọn 5 chức năng

300.000~1.000.000VNĐ

Công tắc lựa chọn 5 chức năng Glaze, mở rộng chức năng hoạt động cho cửa trượt tự động. Phù hợp nhiều nhãn hiệu cửa tự động trên thị trường.

Công tắc lựa chọn chức năng

 • Mã sản phẩm: AUTO-M203G
 • Nhãn hiệu: GLAZE
 • Kích thước: 86x86x10mm

Mô tả chi tiết

Công tắc lựa chọn 5 chức năng, chuyên dụng mở rộng chức năng hoạt động cho cửa trượt tự động. Các chức năng gồm:

 • Chế độ khoá cửa toàn bộ.
 • Chế độ tự động
 • Chế độ một chiều 
 • Chế độ mở 1 phần
 • Chế độ giữ mở

Hướng dẫn kết nối

 • Red——+12V
 • Black——GND
 • Blue——outside sensor
 • Green——full lock
 • Yellow——partial open
 • White—— signal wire of sensor(white)

Thiết bị theo bộ:

 • 1 mạch công tắc
Shopping Cart