Cửa tự động Đại Phong

Download phần mềm

Phần mềm ZKAccess 3.5

Phần mềm kiểm soát truy nhập chuyên nghiệp ZKAccess3.5 được thiết kế để quản lý tất cả tất cả bảng kiểm soát ra vào và các thiết bị kiểm soát ra vào độc lập. Phần mềm không chỉ quản lý truy nhập mà đồng thời còn có thể xuất báo cáo chấm công. Đây là một phần mềm sử dụng máy tính Window phù hợp với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Phần mềm kiểm soát truy nhập chuyên nghiệp ZKAccess3.5 được thiết kế để quản lý tất cả tất cả bảng kiểm soát ra vào và các thiết bị kiểm soát ra vào độc lập. 

Phần mềm ZKTime.Net

ZKTime.Net là một phần mềm chấm công trên máy tính Window dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó cung cấp giao tiếp ổn định cho các thiết bị độc lập của ZKTeco thông qua Ethernet / Wi-Fi / USB và kết nối tất cả các thiết bị để tải xuống các giao dịch, đồng bộ hóa thông tin nhân viên, tính toán hồ sơ chấm công và tạo hơn 15 loại báo cáo. Và nó được trang bị module Tính lương cung cấp chức năng tính lương tương ứng.

ZKTime.Net là một phần mềm chấm công trên máy tính Window dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Giỏ hàng